เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
ติดต่อเรา

แผนที่สำนักงานเทศบาลตำบลคูเมืองสำนักงานเทศบาลตำบลคูเมือง
 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
โทรศัพท์/โทรสาร 043-501851
E-mail: admin@krumueang-roiet.go.th
เว็บไซต์ www.krumueang-roiet.go.th