เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 8 ก.พ. 2567 ]18
2 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก [ 26 ม.ค. 2567 ]14
3 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 24 ม.ค. 2567 ]10
4 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]12
5 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลคูเมือง [ 19 ม.ค. 2567 ]9
6 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 27 ธ.ค. 2566 ]15
7 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 25 ธ.ค. 2566 ]11
8 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ [ 12 ธ.ค. 2566 ]26
9 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]10
10 ประกาศเทศตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ [ 29 พ.ย. 2566 ]30
11 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดเวลาตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]12
12 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลคูเมือง พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]27
13 ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]22
14 คำสั่งเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ก.ย. 2566 ]24
15 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ทต.คูเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]43
16 ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]44
17 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]25
18 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]49
19 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2566 ]47
20 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน [ 9 ม.ค. 2566 ]59
 
หน้า 1|2|3|4