เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
สภาเทศบาลนายกมล  เหลือล้ำ
 


ประธานสภาเทศบาลตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 086-2381505
 


นายชายชัย  สิงห์คลีรองประธานสภาเทศบาลตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 087-9456746


 นายหมื่น  สืบเพ็ชร

 นายวัลลภ  เลิศพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 1
โทรศัพท์ : 092-3801876

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 1
โทรศัพท์ : 093-5416345นายพุทธา  เค้าซื่อ

 นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 1
โทรศัพท์ : 093-5414332

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 1
โทรศัพท์ : 092-9684256 นางหนูไกล  อีสา

นายสังเวียน  พรมสูงยาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2
โทรศัพท์ : 093-6636941

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2
โทรศัพท์ : 087-1306413นายประเทือง  ยางเงิน

 นายถวัลย์  แสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2
โทรศัพท์ : 098-1512457

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2
โทรศัพท์ : 083-3373735 นายสุเทพ  อะทะโส

นายพิสิษฐ  กล้าจิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2
โทรศัพท์ : 083-3426901

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2
โทรศัพท์ : 098-5920406