เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66 ) [ 1 เม.ย. 2567 ]0
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ก.พ. 2565 ]111
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]107
4 หลัเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]103
5 นโยบายการบริการงานทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2564 ]124
6 หลักเกณฑ์ประเมินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2564 ]99
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 ส.ค. 2563 ]95
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคลประจำปี2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]102